أعمال المسجد الخمس


އަވަށު މިސްކިތުގައި ކުރަންޖެހޭ ފަސް ކަންތައް


  • تفريغ ساعتين ونصف للزيارة
  • (ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ދެގަޑިބައިގެ ވަގުތުކޮޅެއް ހުސްކުރުން)

  • الشورى بفكر العالم
  • (މަޝްވަރާ ކުރުން ، ޢާލަމީ ފިކްރާއިއެކު)

  • حلقتي تعليم الفضائل
  • (ކޮންމެދުވަހަކު فضائل ގެތައުލީމުގެ ދެ ހަލްޤާބޭއްވުން)

  • الجولتان في الأسبوع
  • (ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ދެ ފަހަރުބުރުޖެހުން) 1-އަވަށު މިސްކިތް 2- އެހެން އަވަށު މިސްކިތް)

  • الخروج الشهري لمدة حسب الأستطاعة
  • (ކޮންމެ މަހަކު ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން ނިކުތުން)