الأعلان


މިއީ އިޢްލާންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މުޤައްރަރެވެ. މިތަކެތި ހިތު ދަސްވާންޖެހޭނެއެވެ.


ލޮބުވެތިއަޚުން!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ތިޔަބޭފުޅުންނަށްވެސް އެގިވަޑައިގަންނަވާނޭފަދައިން ، ހަމަކަށަވަރުން އަހަރުމެންގެކާމިޔާބާއި، އަހަރުމެންގެ ދިންނެވުމާއި، އަހަރުމެންގެބާއްޖަވެރިކަން ވަނީ الله سبحانه وتعالى ގެއެންގެވުންތަކަށްކިޔަމަންގަތުމުގައްޔާއި رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެންނެވި އަގުމާތްވި ހިދާޔަތްތަކަށް ތަބާވުމުގައި (.) އެހެންކަމުން ސުންނަތް އަދާކުރުމަށް ފަހުގުރުއާނާއި حديث ގެއަލީގައި ދީނީދަރްސެއް ދިނުންއޮންނާނެ. ވީމާ ދީނާއި އީމާންކަމުގެ ވާހަކަ އަޑުއެއްސެވުމަށްޓަކައި ކުޑައިރުކޮޅަކަށް މަޑުކުރައްވައި މިކަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެން .

جزاكم الله خيرا